วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บ้านใหม่


บ้านหลังเดิม
ตั้งเสาเองหลังใหม่(หลังเล็ก)


เสร็จแล้ว

เริ่มต่อเติมหลังเก่า

ต่อเสร็จ

เก็บของ

90 เปร์อเซ็น

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

ชื่อโรงเรียน ปรางค์ทองวิทยา (Prangthong Witthaya School)


หน่วยงานต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


               ตราประจำโรงเรียน               ที่ตั้ง 286 ม.13 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260


                                                      โทรศัพท์ 0-4497-0228 โทรสาร 0-4497-0229

               


ที่ตั้งและอาณาเขต


เนื้อที่ 108 ไร่ 74 ตารางวา

วันที่ก่อตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2522

จำนวนครู-นักเรียน นักเรียน 596 คน ครู 29 คน

รหัสโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 11300402

                                                                                    วันก่อตั้งโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 22/02/2522

                                                                                    prangthong2522@yahoo.com

 
อำเภอคงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ

กับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอบัวใหญ่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโนนแดงและอำเภอพิมาย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนสูงและอำเภอขามสะแกแสง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพระทองคำ และอำเภอเนินสง่า

(จังหวัดชัยภูมิ)  
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ชวนชมที่บ้าน

                                                                  สวนชวนชมที่บ้าน "ครูประจวบ"

       ชวนชม ไม้ดอกที่นิยมปลูกเลี้ยง ไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบชวนชม อาจเป็นเพราะความงามของดอกและใบ หรืออาจจะเพราะ  สีสันที่สวยงามของดอกชวนชม
   ลักษณะของชวนชม

  ลำต้น    :  ไม้อวบน้ำ เป็นทรงพุ่มสูงลำต้นเขียวอมเทามีหลายแบบแล้วแต่สายพันธุ์ อย่างเช่น พันธู์ออลแลนด์ ส่วนโคนของต้นจะมีลักษณะโป่งบวม เรียกว่าโขด ในสายพันธ์พื้นเมืองโคนจะไม่โป่งพอง ส่วนสายพันธุ์ยักษ์จะมีลำต้นสูงเหมือนไม้ยืนต้นทั่วไป

  ใบ  :  เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ จะมีความหนาแน่นโดยเฉพาะปลายกิ่ง ใบมีหลายลักษณะ เช่น รูปไข่กลับ รูปหอกกลับ และรูปขอบขนาน ใบจะมีความหนาและเหนียวโดยทั่วไปใบจะมีสีเขียวอมเทา เช่นเดียวกับลำต้น บางชนิดจะมีขนนุ่ม ยกเว้นพันธุ์ด่าง จะมีสีอื่นแทรกเข้ามาผสม


 
        
  ดอก     ออกเป็นช่อๆ เชิงหลั่นในส่วนของดอกย่อยจะเป็นรูปกรวย โคนดอกจะเชื่อมต่อกัน โคนดอกจะเชื่อมต่อกัน  ส่วนปลาย แก็จะแตกต่างกันออกจากกันเป็น 5 กลีบ กลีบดอกแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันออกไป
 


                                                                         เพชรหน้าวัง

    การปลูกเลี้ยง
          ชวนชมเป็นพืชที่ปลูกอญ่ในเขตร้อน และมีสภาพที่แห้งแล้งมาก เมื่อนำมาปลูกในที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าการเจริญเติบโตก็ดีขึ้นให้ดอกและใบที่สวยงามมากกว่าเดิม  การปลูกเลี้ยงชวนชม ควรปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดหรือในช่วงครึ่วันเช้า  ดินที่เหมาะคือดินร่วน ระบายน้ำได้ดี  สูตรที่นิยมใช้ปลูกดินร่วนผสมใบก้ามปูหมักในอัตราส่วน  3:1 หรือดินปลูกสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม


    การให้น้ำ 
         
         จากลักษณะของชวนชมที่เป็นพืชที่มีใบน้อย ลำต้นสามารถอุ้มน้ำได้ดี การให้น้ำจึงไม่ควรให้บ่อยจนเกินไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ชวนชนเป็นพืชที่ทนต่อความแห้ง
แล้งได้ดี  จึงเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของไทยเราเป็นอย่าง
มาก  การให้น้ำชวนชมมากเกินไปจะทำให้ใบเหลือง  ร่วง
และหัวหรือโขดจะเน่าได้ง่าย  กล้าของชวนชมที่ยังเป็นต้นเล็ก
ไม่ควรให้น้ำมากจะทำให้เน่าได้ง่ายเพราะลำต้นยังไม่แข็งแรงถ้า
ให้น้ำแต่พอดี  ชวนชมจะโตเร็ว และมีลำต้นที่สวยงาม

 

   การให้ปุ๋ย

           การให้ปุ๋ยสำหรับชวนชมไม่ต้องให้จนมากเกินไป
 นอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองแล้วจะทำให้รากของชวนชมเน่าอีกด้วย
             การให้ปุ๋ยสูตร  16-16-16 หรือสูตรปเสมอในปริมาณแต่น้อยทุก 2 สัปดาห์  เมื่อโตเต็มที่พร้อมที่จะออกดอก  จึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเร่งดอกสูตร 8-24-24 ทุก 2 สัปดาห์ประมาณ 60 วันชวนชมจึงจะออกดอกให้ชื่นชมกัน
             หลังจากนั้นก็บำรุงต้นโเดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอเดือนละ                                     
1 ครั้ง และธาตุอาหารเสริมเป็นระยะเวลา 2 เดือนครั้งก็ได้
เมื่อชวนชมออกฝักควรเว้นระยะการให้ปุ๋ยให้นานกว่าเดิม
และให้ในปริมาณน้อยลง                                                  
               

 การขยายพันธุ์ชวนชม

         การขยายพันธุ์ทำได้โดยการเพาะเมล็ดและการเสียบยอด ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลและเป็นที่นิยมกันมากสำหรรับชวนชม  ซึ่งทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก แต่จะใช้เวลาสำหรับการเพาะเมล็ดนานกว่าการเสียบยอดเล็กน้อย แต่ก็จะได้ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์                                                                                                                                    

                                                                
    พันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น
                                                                                                                                               
                                                                                                             
       
              
      สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ผอ. ประจวบ  081-7604520