วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

ชื่อโรงเรียน ปรางค์ทองวิทยา (Prangthong Witthaya School)


หน่วยงานต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


               ตราประจำโรงเรียน               ที่ตั้ง 286 ม.13 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260


                                                      โทรศัพท์ 0-4497-0228 โทรสาร 0-4497-0229

               


ที่ตั้งและอาณาเขต


เนื้อที่ 108 ไร่ 74 ตารางวา

วันที่ก่อตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2522

จำนวนครู-นักเรียน นักเรียน 596 คน ครู 29 คน

รหัสโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 11300402

                                                                                    วันก่อตั้งโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 22/02/2522

                                                                                    prangthong2522@yahoo.com

 
อำเภอคงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ

กับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอบัวใหญ่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโนนแดงและอำเภอพิมาย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนสูงและอำเภอขามสะแกแสง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพระทองคำ และอำเภอเนินสง่า

(จังหวัดชัยภูมิ)  
1 ความคิดเห็น:

 1. To P'Au
  How are you beautiful girl ? Ei ei ei
  this here is good. I'm ok.
  What are you doing ?
  I'm P'Pen. This is my blog address http://penporn-phd.blogspot.com . You can see this page.
  Good luck for U .
  Ohhhhh!!!! P.L. I'm forgot asked your school.How about float in Korat.

  Good luck again.

  ตอบลบ